เข้าใช้งาน

2557-09-09 09_33_56-DirectAdmin Login

 

มาที่เมนู

 

2557-09-09 09_41_24-gashosting.com - DirectAdmin v1.45.4.

 

คลิกที่ชื่อเว็บไซต์ของคุณ

 

2557-09-09 09_42_22-gashosting.com - DirectAdmin v1.45.4

 

ข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ก็จะแสดงผลขึ้นมา

 

FireShot Screen Capture #005 - 'Usage Statistics for pcgame_in_th - Summary by Month' - gashosting_com_2222_CMD_WEBALIZER_pcgame_in_th_index_html